Téma: lékaři

Světlo v pralese : život a dílo Alberta Schweitzera /
Doktor Meluzin /