Téma: první světová válka (1914-1918)

Anděl milosrdenství /
Železný kruh.